Monday, 1 October 2012

Panduan Pengajaran Membina Ayat Kertas Penulisan UPSR Bahagian A.


Pastikan arahan soalan sama ada :

i. Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam   
   gambar

   atau...

ii. Bina lima ayat yang lengkap tentang gambar.


FAHAMI  ARAHAN  SOALAN.... sekiranya arahan  i,

maka  pastikan anda membina ayat TENTANG AKTIVITI atau KATA KERJA. Menjadi kesalahan sekiranya anda tidak menyatakan aktiviti dalam ayat tersebut.

atau......ii


Untuk arahan ii, anda bebas sama ada menyatakan aktiviti dalam ayat yang anda bina ataupun tidak. Ayat anda akan diterima kerana MEMATUHI  arahan soalan, KERANA anda TELAH diberikan kebebasan. TETAPI INGAT...

AYAT YANG ANDA BINA MESTI MENEPATI TEMA YANG DIBERIKAN. 


Gunakan Formula "OATS", apakah OATS?


O =  orang

A =  aktiviti (kata kerja)
T =  tempat
S =  situasi atau supaya


CONTOH  1 :1.     Orang      : ________________________________________

       Aktiviti    : ________________________________________


       Tempat    : ________________________________________


      Situasi/ Supaya  : ___________________________________      Contoh jawapan :

      Orang     :  Puan Salwa


      Aktiviti  :  memasak bubur


     Tempat    : di dapur rumahnya


     Situasa / supaya :  sambil diperhatikan oleh Nani.
     Ayat siap :

Puan Salwa memasak bubur di dapur rumahnya sambil ditemani oleh Nani.CONTOH 2 :                                                                              
2. orang    :  ___________________________________________

   aktiviti  : ____________________________________________

   tempat  : ____________________________________________

   situasi / tempat  :  ____________________________________


   Contoh jawapan  :

   Orang     :  Cikgu Marwan

   Aktiviti   :  menyoal murid-muridnya

   Tempat  :  di dalam kelas Tahun Enam Yakin

   Situasi / sebab  :  semasa mengajar


   Ayat siap :

Cikgu Marwan menyoal murid-muridnya semasa mengajar di dalam kelas Tahun Enam Yakin.

Semoga dengan panduan membina ayat yang dipaparkan ini anda akan dapat membina ayat yang lengkap serta menjawab mengikut kehendak soalan.

No comments:

Post a Comment